Brotherlouis.nl

Bij de samenstelling van de inhoud van deze weblog is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Weblog eigenaar John Bakker is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Dit geldt eveneens voor reacties van bezoekers. Aangezien de uitgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op deze reacties komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en reflecteren ook deze reacties geen standpunt, visie of denkwijze van Louis Jansen.

Louis Jansen behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties, reacties met een commerciële boodschap, reacties welke discriminerend of aanstootgevend zijn of waarbij anderszins fatsoensnormen worden overschreden, worden direct verwijderd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. Louis Jansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Louis Jansen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens.


zoeken